"HAK PERIBADI ANDA"
Semua data yang anda beri kepada kami melalui laman web LoveThatShawl HANYA akan digunakan untuk tujuan PROMOSI TERKINI, PROMOSI LEBIH PENJIMATAN, PELANCARAN PRODUK BARU dan juga untuk tujuan PENGHANTARAN/PENGEPOSAN.

Kami sesekali TIDAK AKAN mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga TANPA KEBENARAN ANDA.